Novi Pravilnik o obrascu arhivske knjige

Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, između ostalog, precizirane su postojeće, odnosno utvrđene nove obaveze stvaraoca arhivske građe (pravnih lica čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal), proširen krug subjekata na koje se ovaj propis odnosi, ali su predviđene i visoke sankcije za njegovo nepoštovanje.

Jedna od primarnih obaveza stvaraoca arhivske građe u skladu sa Zakonom je vođenje arhivske knjige.

S tim u vezi, u cilju sprovođenja Zakona, od strane nadležnog Ministarstva kulture i informisanja donet je novi pravilnik, koji propisuje obarazac arhivske knjige.

Arhivska knjiga predstavlja evidenciju o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu koji je nastao radom stvaraoca. Ona obuhvata popis dokumentacije od godine nastanka (osnivanja) stvaraoca i imaoca, zaključno sa poslednjom završenom kalendarskom godinom i obuhvata celokupnu dokumentaciju privrednog subjekta.

Pravilnikom je predviđeno da se upis arhivske građe i dokumentarnog materijala u arhivsku knjigu vrši hronološki, po godinama i klasifikacionim oznakama, po nazivu kategorija dokumentarnog materijala prema važećoj listi kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, a na koju listu je data saglasnost nadležnog arhiva.

S obzirom da je Pravilnikom propisan obrazac arhivske knjige potrebno je na navedenom obrascu dostaviti prepis arhivske knjige.

Pravilnik se primenjuje od 24. marta 2022. godine.

Ovom prilikom podsećamo, da je arhivsku knjigu, odnosno prepis arhivske knjige, potrebno dostaviti nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini. Pravni subjekti koji do sada nisu dostavljali arhivsku knjigu, u obavezi su da dostave popis celokupne dokumentacije od osnivanja, zaključno sa poslednjom završenom kalendarskom godinom. Pravilnik o obrascu arhivske knjige je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 34/2022, a možete ga pročitati ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *