Nova minimalna cena rada za 2024.

Od 1. januara je počela da važi Odluka o visini minimalne cene rada za 2024. godinu, koja bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ove godine iznosi 271 dinar, (neto), po radnom času.

Svi poslodavci su u obavezi da izrade anekse ugovora o radu za one zaposlene koji primaju minimalnu zaradu. Ova obaveza proizilazi iz činjenice da, u slučaju promene zarade, poslodavac mora zaposlenom ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno zaključivanje Aneksa ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu. Prilikom ponude za zaključivanje Aneksa ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje sa razlozima za ponudu, rokovima za izjašnjenje, uz naglašavanje pravnih posledica koje proizlaze iz odbijanja ponude.

S obzirom na ove promene, iznosi neto minimalne zarade će se razlikovati u zavisnosti od ostvarenih radnih časova tokom meseca:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 43.360,00 dinara
  • za mesec sa 168 radnih časova: 45.528,00 dinara
  • za mesec sa 176 radnih časova: 47.696,00 dinara
  • za mesec sa 184 radna časa: 49.864,00 dinara

Unija poslodavaca Srbije je tokom prethodne godine uspešno učestvovala u pregovorima o minimalnoj ceni rada, zastupajući glas i interese privrede. Postignuto povećanje neoporezivog dela zarade sa 21.712 na 25.000 dinara predstavlja veliki uspeh za sve nas koji se aktivno angažujemo u unapređenju privrednog ambijenta u našoj zemlji.

Iznosi bruto minimalne zarade, u skladu sa novim poreskim oslobođenjem od 25.00 dinara će u zavisnosti od ostvarenih radnih časova zaposlenog na mesečnom nivou iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 58.288,16 dinara
  • za mesec sa 168 radnih časova: 61.380,89 dinara
  • za mesec sa 176 radnih časova: 64.473,61 dinara
  • za mesec sa 184 radna časa: 67.566,33 dinara

Bitno je napomenuti, da je poslodavac koji je doneo odluku o uvođenju minimalne zarade, dužan da zaposlenom istu isplati u visini koja se određuje na osnovu napred navedene odluke Vlade i koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Ovo u praksi znači da ukoliko se isplata minimalne zarade za mesec decembar 2023. godine vrši u mesecu januaru 2024. godine, mora da se primeni nova odluka Vlade o minimalnoj ceni rada (271 dinar po radnom času).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *