Nova minimalna cena rada za 2022. godinu

Obaveza aneksiranja ugovora o radu zaposlenenima koji primaju minimalnu zaradu

Obaveštavamo Vas, da se od 1. januara 2022. godine, primenjuje nova minimimalna cena rada, koja bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 201,22 dinara („neto”), po radnom času.

Podsećamo da je Odluka o povećanju minimalne cene rada za period januar – decembar 2022. godine, doneta od strane Vlade Republike Srbije dana, 9. septembra 2021. godine, a da je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 87/2021.

Shodno navedenom, iznosi neto minimalne zarade, će u zavisnosti od ostvarenih radnih časova zaposlenog na mesečnom nivou iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 32.195,20 dinara
  • za mesec sa 168 radnih časova: 33.804,96 dinara
  • za mesec sa 176 radnih časova: 35.414,72 dinara
  • za mesec sa 184 radna časa: 37.024,48 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade, u skladu sa novim poreskim oslobođenjem od 19.300 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5%, će u zavisnosti od ostvarenih radnih časova zaposlenog na mesečnom nivou iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 43.174,32 dinara
  • za mesec sa 168 radnih časova: 45.470,70 dinara
  • za mesec sa 176 radnih časova: 47.767,08 dinara
  • za mesec sa 184 radna časa: 50.063,45 dinara.

Ističemo, da je potrebno aneksirati ugovore o radu za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu.

Poslodavac je u obavezi da, u slučaju promene zarade ponudi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada (Aneks ugovora o radu) u skladu sa Zakonom o radu. Uz ponudu aneksa ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi pismeno obaveštenje sa razlozima za ponudu, rokovima za izjašnjenje, uz navođenje pravnih posledica koje nastaju odbijanjem ponude.

Bitno je napomenuti, da je poslodavac koji je doneo odluku o uvođenju minimalne zarade, dužan da zaposlenom istu isplati u visini koja se određuje na osnovu napred navedene odluke Vlade i koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Ovo u praksi znači da ukoliko se isplata minimalne zarade za mesec decembar 2021. godine vrši u mesecu januaru 2022. godine, mora da se primeni nova odluka Vlade o minimalnoj ceni rada (201,22 dinara po radnom času).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *