Nastavak uspešne priče o proširenju EU – benefiti za Zapadni Balkan pre pristupanja

U organizaciji Evropskog socijalno ekonomskog saveta, (EESC), 24. maja u Ljubljani je organizovana Konferencija civilnog društva Zapadnog Balkana koja je okupila članove EESC, predstavnike civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana , kao i predstavnike civilnog društva i zvaničnike iz Slovenije.

Uniju poslodavaca Srbije je predstavljao Generalni sekretar Boško Savković.

Događaj je pružio priliku učesnicima da razmene mišljenja o potrebnim reformama na Zapadnom Balkanu kako bi se politika proširenja zadržala kao jedna od najvažnijih uspešnih priča EU. Bila je to prilika da se razgovara o trenutnoj situaciji civilnog društva u regionu i potrebi njegovog boljeg uključivanja u proces pridruživanja.

Učesnici su usvojili Zaključke o nastavku uspešne priče proširenja EU upućene nacionalnim vlastima i evropskim institucijama:

  • naglašeno je da je veoma važno pružiti direktnu podršku kompanijama sa Zapadnog Balkana, kako finansijsku tako i tehničku, da im se pomogne u dobijanju sertifikata i dokumenata potrebnih za izvoz u EU;
  • učesnici su pozvali na eliminaciju ili pojednostavljenje procedura za dobijanje radnih dozvola za pojedince sa Zapadnog Balkana koji traže zaposlenje u EU;
  • preporučeno je da implementaciju Plana novog rasta pomno prate mere koje imaju za cilj razvoj nacionalnih administrativnih kapaciteta, kao i kapaciteta socijalnih i ekonomskih partnera, koji su ključni za unapređenje kvaliteta socijalnog i građanskog dijaloga u zemljama kandidatima.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *