Najbolja rešenja u oblasti razvoja liderstva i profesionalnog i ličnog razvoja

Tatjana Dukić, izvršna direktorka Atria Group SEE d.o.o

Pređašnja iskustva u korporativnim okruženjima i privatna naklonost prema programima za profesionalni i lični razvoj su doveli do toga da budem na čelu organizacije koja se upravo bavi ovim temama.

Atria Group SEE je konsultantska kompanija sa misijom da svojim klijentima obezbedi najbolja moguća rešenja kako u oblasti razvoja liderstva, tako i u oblastima profesionalnog i ličnog razvoja i ovo čini već 15 godina, kroz partnerstva sa vodećim svetskim kompanijama za razvoj i asesmente zaposlenih.

Tu su naravno i iskustvo i ekspertiza naših konsultanata da prepoznaju tačne potrebe klijenata i ponude adekvatne programe koji će najbolje odgovorati situaciji.

Prepoznati smo i po pružanju dodate vrednosti za naše klijente organizacijom čestih radionica i event-a nezavisno od treninga. Atria Group je organizator 6-te regionalne koučing konferencije u hotelu Hyatt 29.03. Konferencija nosi naziv reStart: Mind, Heart & PR sa ciljem da se kroz 3 bloka, radionica i veoma zanimljivih regionalnih i internacionalnih govornika, ponovo pokrenemo i povežemo.

Koliko je izazovno biti na čelu jednog preduzeća ?

Izazovi uvek postoje, no i rast dolazi upravo iz ove svere tj ako bi uvek sve išlo glatko i jednobrazno, ne bi postojao prostor za razvoj. Uskladiti rukovođenje ljudima i poslovnim procesima i uz to držati i razvijati „širu sliku“ zahteva umešnost, no kada ste u organizaciji gde znate da je to pravo mesto za vas i koja uz to neguje ljudske odnose, izazovne situacije predstavljaju manje stresne a više motivišuće elemente, jer znate da se odatle -ide napred.  

Biti na čelu organizacije suštinski podrazumeva da viziju spovodim u delo što znači da moram biti u toku sa svakim aspektom poslovanja, strategije, finansije..  jer bez toga, dugoročne i kratkoročne odluke ne mogu biti temeljne i ovo jeste izazovno.  Ipak, stava sam da posvećenost i konstatan ulaganje u razvoj „know how-a“ neminovno pozitivno utiču na posao, okruženje i ulogu u organizaciji.

Imam i dalje i verujem da će to uvek tako biti, punu podršku vlasnika preduzeća Peđe Jovanovića i Dušana Basalo. Kada kažem podršku, mislim, prvo na slobodu u donošenju odluka i pokretanju planova a takođe i u izazovnim situacijama kada je značajno udružiti snage i uz savetovanje donositi prave odluke.

Najveći izazov je bio po dolasku u kompaniju u procesu postavljanja određenih promena. Kao i bilo gde, promene često izazovu negodovanje ili nerazumevanje zaposlenih međutim, ako ostanete dosledni i sa sigurnošću postavljate procese, imajući u vidu širu sliku, „prašina se slegne“ u počinje da se razvija poverenje.

Moja jaka volja da učestvujem u razvoju kompanije koja vrši uticaj kroz programe ličnog i profesionalnog razvoja i da unutar organizacije optimizujem procese, svakako jesu inicijalni unutrašnji pokretači uz pomoć kojeg prevazilazim izazove.

Stava sam da nije rešenje odustati zbog trenutnih izazovnih okolnosti ili kako ih ja zovem „situacija za rešavanje“, jer uvek će ih biti i u svakoj organizaciji. Ukoliko verujete u vrednosti, sigurno je da ćete naći strategiju ka cilju, u bilo kom okruženju.

Moji dalji planovi uključuju još veće angažovanje u business development segmentu kompanije. Obzirom da sam često prisutna na eventima, konferencijama i mestima okupljanja drugih ljudi na liderskim pozicijama, po inerciji se taj plan sam razvija. Atria Group ostaje i razvija se i dalje kao sinonim za profesionalne konsultanske usluge. Pažljivo biramo partnerstva sa isključivo vodećim kompanijama koji nude programe za profesionlni razvoj, uz pomoć kojih ostajemo u korak sa trendovima i uvodimo novine i to jeste i plan za godine pred nama.

Šta znači biti uspešan?

Uspeh se može meriti na mnogo načina, i različiti ljudi gledaju na uspešnost iz raznih uglova. Za mene, biti uspešan znači istrajati u okruženju za koje smatram da daje doprinos društvu i kome ja dajem svoj doprinos. Istrajati i biti miran kada vremena nisu najbolja i jednako staloženo razvijati planove i kada je posao u ekspanziji. Takođe i živeti vrednosti kroz ponašanja koja su karakteristična za te vrednosti i suštinski biti i ostati pri sopstvenim stavovima uz određenu fleksibilnost, jer promene su neminovne.

Apsolutno sam za to da svako ko ima ideju i motivaciju uđe u svet preduzetništa. Moj savet je da se ne očekuje nekakvo bogatstvo preko noći i da se motivacija pomeri sa novca i ostane na delatnosti. Najvažnija stvar je da se te ideje „spuštaju“ na aktivnosti, svakodnevne korake koji će dan po dan dovoditi do targeta i ciljeva. Imati plan i držati ga se, svaki dan – uz konstantan fokus na krajnji cilj i pitanje „zašto mi je ovo važno?“ , neminovno dovode do uspeha. Samouverenost i stav koji je potkrepljen ekspertizom su bitni elementi koji pomažu u izazovnim situacijama.  

Citiraću Benjamina Franklina „If you fail to plan, you plan to fail“

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *