Nacionalni akcioni plan 2020

Unija poslodavaca Srbije

Podsećamo vas da je Vlada Republike Srbije, krajem decembra 2019. godine, usvojila Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje 2020 (NAPZ). Ključne smernice NAPZ za 2020. godinu se odnose na  unapređenje normativnog i analitičkog okvira za potrebe tržišta rada, jačanje kapaciteta aktera tržišta rada, podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

Izdvojeno je  3.700.000.000,00 dinara iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, 550.000.000,00 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i 23.600.000,00 dinara iz direktnog granta dodeljenog Nacionalnoj službi za zapošljavanje  iz IPA 2013 programskog ciklusa. Takođe, za podršku prekvalifikaciji obezbeđen je i iznos od 150.000.000,00 dinara Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dotacije međunarodnih organizacija).

Planirano je uključivanje preko 123.000 nezaposlenih lica u mere aktivne politike zapošljavanja a prioritet je dat  mladima u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, žrtvama porodičnog nasilja, žrtvama trgovine ljudima, izbeglim i raseljenim licima, povratnicima prema Sporazumu o readmisiji, samohranim roditeljima, supružnicima iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i bivšim izvršiocima krivičnih dela.

Nacionalni akcioni plan 2020 možete preuzeti:

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *