Mogućnosti i iskustva uvođenja programa garancije za mlade

Republika Srbija je jasno iskazala svoju posvećenost uvođenju Garancije za mlade na II ministarskom sastanku EU-Zapadni Balkanm, koji je održan 2021.godine u Sloveniji. U skladu s tim, izrađen je Plan implementacije Garancije za mlade za period od 2023. do 2026. godine. Nacrt plana je, 19.juna 2022.godine, upućen Evropskoj komisiji na komentare kako bi se osigurala usklađenost i kvalitet implementacije programa.

Unija poslodavaca Srbije je imala svoju predstavnicu na radionici, održanoj u Lisabonu, na kojoj su predstavljene ključne prednosti i izazovi Programa Garancije za mlade. Radionica je okupila predstavnike nekoliko zemalja iz regiona, (Severna Makedonija, Crna Gora, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i Albanija), kao i stručnjake iz European Training Foundation -ETF, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL) i Institute of Employment and Vocational Training (IEFP) iz Portugala .

Cilj Programa Garancija za mlade je pružanje kvalitetne ponude posla, nastavka obrazovanja, prakse ili obuke mladima u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili završetka formalnog obrazovanja. Program je uveden u državama članicama EU 2014. godine, a poseban fokus stavljen je na mlade koji nisu uključeni u obrazovni sistem i nisu registrovani u službama za zapošljavanje. U tom kontekstu, uloga nevladinih organizacija koje se bave mladima je od velike važnosti.

Implementacija Garancije za mlade uključuje nekoliko faza, uključujući identifikaciju planiranih mera promene zakonskog okvira, planiranje sredstava, koordinaciju relevantnih organizacija, socijalnih partnera i nevladinih organizacija. Takođe, potrebno je izgraditi kapacitete nadležnih organa, pripremiti okvir za praćenje i evaluaciju programa, pilotirati program u određenim lokalnim jedinicama i na kraju sprovesti Garanciju za mlade na nacionalnom nivou.

Na radionici je predstavljeno kako Portugalija pristupa rešavanju pitanja mladih kroz ekspertizu ključnih nosilaca programa obuka, kao i kroz posetu centrima za obuku mladih u skladu s potrebama privrede. Portugalija ima značajan broj mladih u NEET kategoriji (mladi koji nisu u sistemu obrazovanja, nisu registrovani u službama za zapošljavanje), a organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u pružanju podrške i angažovanju ovih mladih ljudi. Nacionalno koordinaciono telo, zajedno s lokalnim centrima za zapošljavanje i obuke, preuzima odgovornost za uspostavljanje kontakta s mladima i pružanje pomoći.

Ova radionica predstavlja važan korak ka olakšavanju tranzicije mladih na tržište rada i podsticanju njihovog zapošljavanja. Kroz saradnju i razmenu iskustava sa zemljama regiona i stručnjacima iz oblasti zapošljavanja, Srbija nastoji da unapredi svoje strategije i politike za podršku mladima i njihovu integraciju na tržište rada.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *