Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo aplikaciju ,,E – vodič o pravima zaposlenih“ u vreme epidemije virusa COVID – 19

E-vodič o pravima zaposlenih Unija poslodavaca Srbije
Poštovani poslodavci,

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije pokrenulo aplikaciju „E-vodič o pravima zaposlenih”, sa ciljem da upute zaposlene na zaštitu prava iz radnog odnosa i po osnovu rada u vreme epidemije virusa COVID -19. Pristupom pomenutoj aplikaciji svi zaposleni koji to žele, mogu na jednostavan način da provere svoj status, tako što će uneti tražene podatke, a svako ko utvrdi da mu je neko od prava uskraćeno, može da se obrati Inspekciji rada na telefon i mejl koji se nalaze na sajtu Ministarstva.

Iz svega navedenog, svesni da je situacija izazvana epidemijom, kao i uvođenjem vanrednog stanja, donela kod mnogih poslodavaca brojne promene u načinu organizovanja poslovanja, drastično smanjen obim posla, dok su pojedini od Vas čak bili prinuđeni da privremeno prestanu da obavljanju svoju delatnost, a opet kako bismo predupredili eventualne radne sporove koje biste mogli da imate sa zaposlenima, ovom prilikom skrećemo pažnju na odredbe Zakona o radu i drugih propisa koje regulišu zaradu, isplatu zarade, naknadu zarade, uplaćivanje doprinosa, minimalnu zaradu, i koje se moraju poštovati.

Kada je u pitanju isplata zarade član 110. Zakona o radu predviđa da se zarada isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Zarada se isplaćuje samo u novcu, ako zakonom nije drukčije određeno

Poslodavac je dužan, kako to predviđa član 121. istog zakona, da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun, a obaveza da dostavi obračun postoji i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade. Uz taj obračun poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata. Zakon u istom članu predviđa i da se obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Takođe, kada je u pitanju uplata doprinosa, Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 predviđa fiskalne olakšice u smislu privremenog odlaganja obaveze plaćanja poreza i doprinosa, odnosno da isplate zarade, odnosno naknade zarade.

Ostala prava zaposlenih iz radnog odnosa na koja iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja posebno skreću pažnju istaknuta su u ovoj aplikaciji kojoj možete pristupiti preko linka ispod: https://ocs-opa.rightnowdemo.com/ocs_opa/owda/0/investigate/covid19_rs_labor_law/sr-Cyrl-RS/ScreenOrder~Main~qs%241a452413-7bfa-4d9b-8caa-312e22edaa83%24global%24global

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *