Javni pozivi za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo privrede objavilo je dva javna poziva koji imaju za cilj podsticanje preduzetništva. Jedan poziv namenjen je za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini, za šta je obezbeđeno 850.000.000 dinara, a drugi je program podsticanja preduzetništva kroz finansijku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini za koji su rezervisana bespovratna sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara, dok će se preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansirati iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije.

Javni poziv za podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte  otvoren je sve dok se novac ne utroši a krajnji rok je 31. decembar. Pravo da se prijave na Javni poziv i podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Preduzeća koja ispunjavaju uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti (u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave).

Sredstva opredeljena ovim Programom namenjena su za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora, koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala, a novac je namenjen i za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, a sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti.

Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu možete pročitati ovde

Na Javni poziv za podsticanja preduzetništva kroz finansijku podršku za početnike u poslovanju pravo prijave imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne register najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, dok će se preostali iznos ulaganja finansirati iz kredita Fonda. U okviru ovog Progarama finansiraće se ulaganja koja se odnose na tekuće održavanje poslovnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne), operativne troškove.

Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu možete pročitati ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *