Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme

Javni poziv je raspisan u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini. Program sprovodi Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim bankama i lizing kompanijama.

Cilj programa je jačanje konkurentnosti privrednih subjekataunapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, unapređenje tehnoloških procesa proizvodnjepodrška zapošljavanju, rast prihoda i uslova finansiranja mikro, malih, srednjih preduzeća i predzetnika.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju: pravna lica, registrovana u  APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu, i preduzetnici registrovani u APR.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1 milion rsd, 2-5 zaposlenih – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu, kao i o pratećoj dokumentaciji možete pročitati ovde.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *