IZMENE ZAKONA O RADU

Dana, 25. decembra 2017. godine, stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 113/2017).

Ovim izmenama, uvedene su nove obaveze za poslodavce, pojedine postojeće obaveze su precizirane, a novčane kazne za određene prekršaje povećane.

Kada je reč o novim obavezama, poslodavci su sada dužni da prijave zaposlenog i drugo radno angažovano lice na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja ovih lica na rad, iz kog razloga više ne postoji mogućnost naknadne prijave. Takođe, predviđena je i obaveza poslodavca da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, pri čemu nisu date detaljne smernice u vezi sa samim načinom vođenja iste.

U pogledu preciziranja postojećih odredaba Zakona, sada je predviđeno da je poslodavac dužan da sprovede postupak dostavljanja upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu na isti način, kao i u slučaju dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *