Institut za opštu i fizičku hemiju ad

Institut za opštu i fizičku hemiju bavi se osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblasti fizičke hemije, biohemije, biofizike i zaštite životne sredine.

Institut za opštu i fizičku hemiju bavi se osnovnim, primenjenim i razvojnim u oblasti fizičke hemije, biohemije, biofizike i zaštite životne sredine. Iz ovih oblasti izrađuje studije i elaborate, daje stručna mišljenja, ima akreditovane i sertifikovane laboratorije i radne procese.

Saradnja IOFH sa drugim institucijama i privrednim subjektima ostvaruje se kroz poslovne ugovore, ugovore o naučno – tehničkoj saradnji, direktnom primenom IOFH rešenja za tehničko – tehnološke probleme, poboljšanja proizvoda, analize materijala kao i kroz plasman sopstvenih proizvoda.

Misija Instituta je kontinuirani doprinos nauci i razvoju kroz obavljanje osnovnih i primenjenih istraživanja kao i primena stečenih znanja za rešavanje različitih problema u oblastima fizičke hemije, biotehnologije i zaštite životne sredine primenom fizičko-hemijskih metoda.

Vizija je da Institut, kao istraživačko-razvojni entitet, u oblasti hemije, fizičke hemije, biotehnologije i zaštite životne sredine bude nacionalno i regionalno prepoznat centar čiji je cilj valorizacija i impementacija rezultata osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja kod širokog spektra naučnoistraživačkih, privrednih i drugih korisnika.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *