Godina solidarnosti i saradnje

Vlada Republike Srbije je proglasila 2020-u godinom solidarnosti i saradnje, na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Njen značaj se ogleda u uticaju na podizanje svesti o važnosti kontinuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje kao oblika potpore među svim društvenim subjektima.

Takođe značaj pokretanja ove inicijative ogleda se i u unapređenju saradnje između državnih organa, stručnih, humanitarnih i strukovnih organizacija i udruženja radi poboljšanja života u svim segmentima, kao i predlaganju unapređivanja i usmeravanja međunarodne saradnje.

Tokom, kao i po ukidanju vanrednog stanja, bez adekvatne i organizovane solidarnosti i saradnje na svim nivoima u društvu ne bi bilo moguće sprečiti, odnosno otkloniti teške posledice koje su mogle da nastupe po život i zdravlje stanovništva, naročito osetljivih grupa istakao je ministar Zoran Đorđević.

Ovom odlukom se vrši podsticanje i uključivanje svih relevantnih činilaca da na svim nivoima jačaju socijalnu koheziju kao i solidarnost i saradnju, a sve u cilju stvaranja boljih mogućnosti za sve, osmišljavanja inovativnih rešenja i za podizanje kvaliteta života stanovništva.

Saradnja i solidarnost su od ključnog značaja u ostvarivanju efikasne međusobne podrške i saradnje između različitih društvenih grupa, građana različite starosne dobi, socijalno-ekonomskih karakteristika, različitih resora, javnog i privatnog sektora, kao i razvoju društva, privrednom i javnom životu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *