EVROPSKA KOMISIJA JAČA FOKUS NA KLJUČNE KOMPETENCIJE

Suočena sa brzom promenom ekonomije i promenama traženih veštinama na tržištu rada, Evropska komisija je podnela predlog državama članicama EU da više pažnje posvete ključnom razvoju kompetencija u nacionalnim obrazovnim sistemima.

Ukratko, potrebne su kompetencije za sve poslove. Veštine su potrebne za određene poslove.

Okvir ključnih kompetencija EU definiše osam ključnih kompetencija uključujući matematiku, nauku i tehnologiju, kao i preduzetništvo i digitalne kompetencije. Lica koja poseduju dobre ključne kompetencije su fleksibilnija na tržištu rada i veća je verovatnoća da će ispuniti zahteve poslodavaca po pitanju kreativnosti i inovativnosti.

U svom radu sa partnerskim zemljama, Evropska trening fondacija (ETF) posvećuje posebnu pažnju kako preduzetništvu, tako i digitalnim ključnim kompetencijama. Sa zemljama kandidatima za članstvo u EU, kroz proces „Rige“, ETF prati napredak politike i prakse u oba područja. Za svaku zemlju kandidata, u pripremi je bilten o napredovanju digitalne kompetencije i veština za učenike i nastavnike. Brošure za Crnu Goru i Srbiju već postoje.

2018. godine u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Tunisu i Ukrajini podržavaju se konkretne akcije u dve oblasti kompetencija. „Saradnja u razvoju obe kompetencije biće važna“, kaže predstavnik ETFa Antoni Griben, „i trebalo bi da se doda uz postojećе oblasti nastavnog plana i programa koji već odražavaju dve oblasti kompetencija EU“.

Okvir ključnih kompetencija EU već ima program podrške kako bi se izvele reforme nastavnih planova i programa. Okvir kompetencija preduzetništva pruža primere ishoda učenja za svaki nivo obrazovanja. Isto tako, okvir digitalne kompetencije EU pruža primere ishoda učenja sa uputstvima za nastavnike.

Okvir ključnih kompetencija EU iz 2018. godin,e zasnovan je na ranijem instrumentu koji je usaglašen 2006. godine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *