EU-Srbija Zajednički konsultativni odbor

EU-Srbija Zajednički konsultativni odbor (ZKO) je održao svoj 12. sastanak u Beogradu, u hibridnom formatu, 26. novembra 2021. To je platforma osnovana u okviru institucionalnog okvira EU-Srbija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji omogućava predstavnicima civilnog društva Evropske unije i Srbije da prate pristupne pregovore, diskutuju o pitanjima od obostranog interesa i ukažu na pitanja na koja je potrebno obratiti pažnju.

Razmatrajući trenutno stanje odnosa EU-Srbija i pristupnog procesa, ZKO je pozdravio činjenicu da je Srbija prihvatila revidiranu metodologiju proširenja i sa žaljenjem konstatovao da od 10. decembra 2019. godine do primene revidirane metodolije Srbija nije otvorila nijedno novo pregovaračko poglavlje. Pored ovoga, glavne teme 12. sastanka su bile Vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija i Važnost Zelene agende za Zapadni Balkan za Srbiju. ZKO je stoga naglasio obavezu zemlje kandidata da kreira okruženje koje omogućava socijalnim partnerima, poslovnim i drugim organizacijama civilnog društva da učestvuju u neophodnim reformama i procesima odlučivanja na svim nivoima vlasti.

Kada je u pitanju Zelena agenda za Zapadni Balkan, ZKO je izrazio zadovoljstvo što ju je Srbija podržala s obzirom na to da je Srbija veoma osetljiva na uticaje klimatskih promena. Međutim, ZKO je izrazio duboku zabrinutost i pridružio se molbama ekoloških grupa koje zahtevaju hitna rešenja problema izazvanih korišćenjem nekvalitetnog uglja i drugih zagađivača, kao i sve većih problema u upravljanju otpadom. Stoga je ZKO pozvao srpske nadležne organe da značajno unaprede svoju ekološku politiku i zaštite reke, prirodu i vazduh Srbije. Takođe je naglašeno da je za pokretanje zelene tranzicije neophodno da poslovni sektor bude angažovan sa kreatorima politike i drugim stejkholderima u pronalaženju najboljih rešenja i balansa između regulatornih obaveza, ekonomskih podsticaja i konkretnih mera podrške.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *