Dve godine upornog zalaganja Unije poslodavaca Srbije dalo rezultate

Rasterećenje za srpske privrednike 11,6 milijardi dinara po usvajanju budžeta za 2018. godinu.

Narodna skupština usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana, izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Povećan neoporezivi deo zarade – Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana precizirano je da će neoporezivi deo zarade radnika umesto 11.790 dinara, kao što je do sada bilo, biti povećan na 15.000 dinara od 1. januara 2018. godine.

Tada će početi da se primenjuje i nova minimalna cena rada koju je usaglasio Socijalno-ekonomski savet, a koja će iznositi 143 dinara po radnom satu.

Olakšice za početnike – Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da početnici u biznisu mogu da ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na osnovu zarade, i to se odnosi na zaradu preduzetnika i najviše devet novozaposlenih u njegovoj firmi.

Postojeće olakšice za zapošljavanje novih radnika biće produžene i u 2018, a trebalo je da isteknu do kraja ove godine, a izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je takođe danas usvojio parlament, predviđaju i novu olakšicu za mlade koji počinju sopstveni biznis.

Ta olakšica podrazumava oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreze na zarade u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini.

Nova rešenja počeće da se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

Prema usvojenim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđeno je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35 odsto prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene u prethodnih 12 meseci počev od novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje treba da pojednostave otpis takozvanih “problematičnih kredita”, odnosno nenaplativih potraživanja po osnovu kredita odobrenih fizičkim i pravnim licima.

Izmenjen Zakon o stečaju

Usvojene su i izmene Zakona o stečaju, koje će omogućiti bolje sprovođenje stečajnog postupka i poboljšati namirenje poverilaca, kao efikasniju borbu protiv korupcije i zloupotreba.

Precizirano je da će stečajni postupci koji do sada nisu okončani, biti okonačani po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu predloženih izmena Zakona o stečaju.

Predviđen je rok od devet meseci za prodaju imovine preduzeća u stečaju.

Takođe, nova rešenja omogućavaju bolju naplatu poverilaca i smanjenje troškova, kao i kraće rokove za postupanje stečajnih upravnika i stečajnih sudija, a poboljšan je položaj obezbeđenih poverilaca.

Obezbeđenim poveriocima je priznato pravo učešća u odboru poverilaca, tako što će imati jednog člana u tom odboru.

Predviđeno je i da određene radnje u stečajnom postupku mogu da se preduzimaju samo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, na primer izdavanje u zakup imovine pod hipotekom.

Takođe, i prodaja imovine pod hipotekom bez javnog postupka oglašavanja, što je do sada bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika.

Nova rešenja predviđaju i novi način procenjivanja imovine stečajnog dužnika koju će raditi licencirani procenitelj, čime će se doprineti pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrzati postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene.

Uvodi se i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje.

Ukoliko obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u predviđenom roku, vraća je stečajnom upravniku da je proda kroz stečajni postupak.

Izmenama zakona se otvara prostor za izradu podzakonskih akata od kojih se očekuje da uproste procedure stečajnog zakonodavstva i ubrzaju postupak unovčavanja, izvršavanja, reorganizacije i kontrole.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *