Donet novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Na osnovu člana 24. Stav 2. Zakona o penizjiskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RSˮ, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18) Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministar zdravlja, donelli su novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, čime je lista od dosadašnjih 56 profesionalnih bolesti proširena na 64, koliko je predviđeno novim pravilnikom. Time je ona usklađena sa listom Međunarodne oraganizacije rada.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 14/2019 i stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *