Do izvoda iz lista nepokretnosti preko javnog beležnika

04. jula 2020. godine, stupa na snagu Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 26. juna ove godine.

Javni beležnik će izvod izdavati tako što će, putem aplikacije koju obezbeđuje Ministarstvo pravde, preuzimati podatke iz Centralnog registra katastra nepokretnosti. Građani će dobiti odštampan istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti,overen svojeručnim potpisom i pečatom notara.

Kada je u pitanju Geodetska organizacija, ona će izvod iz lista nepokretnosti izdavati tako što će preko aplikacije e-katastar preuzimati podatke iz Centralnog registra katastra nepokretnosti. I u ovom slučaju, građani će dobiti odštampan istovetni vizuelni prikaz tih podataka sa označenjem datuma ažurnosti , overen svojeručnim potpisom i pečatom ovlašćenog lica geodetske organizacije.

Na zahtev stranke i javni beležnik i geodetska organizacija pomenuti izvod izdaće u formi originalnog elektronskog dokumenta, u kom slučaju se istovetan vizuelni prikaz podataka povučen iz Centralnog registra katastra nepokretnosti overava kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Izvod izdat od strane javnog beležnika i geodetske organizacija ima istu važnost kao da ga je izdao i sam Zavod.Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *