Do 25. aprila rok za izjašnjenje poslodavaca o namenskom računu za isplatu državnih minimalaca

namenski račun Unija poslodavaca Srbije

Poštovani,

Podsećamo Vas da je do  25. aprila rok do kada morate da se izjasnite preko koje poslovne banke želite da Vam bude isplaćena džavna pomoć ukoliko imate račune otvorene u više banaka, a imate nameru da koriste program ekonomskih mera predviđen Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.  Vaše opredljenje za jednu od tih banaka smatraće se otvaranjem namenskog računa kod te banke za pomenutu svrhu. To možete uraditi preko aplikacije na portalu Poreske uprave.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor.

Naime, kada su u pitanju ti namenski računi, na koji će poslodavcima biti uplaćena sredstva, svi  oni koji imaju račun samo u jednoj banci na dan 10.04. 2020. godine – dan kada je stupila na snagu Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19,  njima će se po nalogu Poreske uprave automatski otvoriti namenski račun u toj banci – isplata direktnih davanja – COVID-19, dakle nije potredno da to sami urade.

Nakon podnešenja poreske prijave  i otvaranja namenskog računa, poslodavci više nemaju daljih obaveza jer sve ostalo za njih obavljaju Poreska uprava i Ministarstvo finansija.

Sve detaljnije informacije i uputstva možete dobiti preko elektronskog servisa Poreske uprave i preuzimanjem aplikacije e- porezi na njihovom sajtu:

http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/portal.html

http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html

Podsećamo još jednom da se preko elektronskog servisa Poreske uprave poslodavci prijavljuju na program, samim popunjavanjem poreske prijave sa naznakom 04.01.2021. godine u polju datum plaćanja i ono automatski odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. godine sa mogućnošću otplate na 24 meseca bez plaćanja kamate, a privrednici se na taj način automatski prijavljuju i za novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara po zaposlenom.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *