Dijalog privrede i obrazovnih institucija

Dugoročni održivi rast možemo postići primenom odgovarajućih ekonomskih mera usmerenih na: podsticanje investicija, ljudskog kapitala/radne snage i međusobnom saradnjom. I zato obrazovanje ima ključnu ulogu u podržavanju i oblikovanju ekonomske budućnosti društva, jedan je od zaključaka sa Sednica Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Sednica Saveta, kojoj su prisustvovali i pomoćnik ministra prosvete sa saradnicima, kao i predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, održana u Uniji poslodavaca Srbije, bila još jedna prilika da se iznesu ključni stavovi Unije poslodavaca Srbije usmereni na reformu obrazovanja.

Rečeno je da, u skladu s potrebama privrede, obrazovni sistem treba biti dinamičan i prilagodljiv kako bi proizveo kvalifikovanu radnu snagu i lidere koji su sposobni nositi se sa izazovima savremenog poslovnog sveta. Rešenje za obavljanje većine poslova će se sve više tražiti u većoj primeni digitalizacije i veštačke inteligencije (nauka, tehnologija i inženjerstvo), ali ne smeju se zapostaviti socijalne veštine.
U tom smislu neophodno je:

• Fokusiranje na sticanje praktičnih veština koje su direktno primenjive u radnom okruženju
• Integracija realnih radnih iskustava, praksi i stvarnih projekata unutar obrazovnog procesa
• Razvijanje snažnih partnerstava između obrazovnih institucija i privrednih subjekata
• Kreiranje i sprovođenje programa učenja kroz rad, radne prakse, stručnih seminara i mentoringa od strane stručnjaka iz industrije
• Tehnološki fokus – Uvođenje savremenih tehnologija u nastavne planove kako bi se učenici upoznali s najnovijim alatima i trendovima u svojim oblastima
• Podrška istraživanju i inovacijama koja odražavaju potrebe privrede
• Prenosivost veština – Razvijanje veština koje su prenosive i primenjive u različitim sektorima, čime se omogućava veća fleksibilnost zaposlenih na tržištu rada
• Stalno usavršavanje – Podsticanje kulture stalnog usavršavanja kako bi se radna snaga održala relevantnom u brzo promenljivom poslovnom okruženju
• Pružanje mogućnosti za nastavak obrazovanja i specijalizaciju tokom radne karijere.

Pored ove teme, Savet je razmatarao i dao mišljenja na Predlog plana i programa nastave i učenja stručnih predmeta za više stručnih obrazovnih profila, između ostalog i za obrazovni profil bravar-zavarivač koji je izuzetno deficitaran na tržištu.

Nakon razmatranja i usvajanja pomenutog predloga plana i programa nastave, od strane predstavnika Ministrastva prosvete prezentovan je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, u 2023. godini, a onda i Predlog godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2024. godinu, na koje dokumente je Savet dao pozitivno mišljenje.

Informacije, razmena mišljenja i zajednički stavovi na Savetu dokaz su da socijalni dijalog daje oblik dobrom funkcionisanju privrede.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *