Dan rodne ravnopravnosti u Srbiji

Odlukom Vlade Republike Srbije 2021. godine ustanovljen je nacionalni Dan rodne ravnopravnost u znak sećanja na 11. jun 1842. godine, dan kada je posebnim ukazom Knez Mihailo odobrio školovanje žena u Srbiji. Obrazovanje je siguran put ka emancipaciji i boljem i kvalitetnijem životu svake žene, a obeležavanje Dan rodne ravnopravnosti doprinosi podizanju svesti o važnosti ovog načela kao jedne od osnovnih vrednosti demokratske države i preduslova za napredak celokupnog društva.

Donošenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti i izmenama Zakona o zabrani diskrimnacije, stvorili su se preduslovi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Istovremeno, uvedena je i obaveza za sve organe javne vlasti, privredne subjekte sa više od 50 zaposlenih, političke stranke, sindikate i tela za rodnu ravnopravnost da, dostavljaju Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao organu nadležnom za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Postizanje rodne ravnopravnosti je jedno od temeljnih načela ljudskih prava. Ono predstavlja princip jednakih mogućnosti za žene i muškarce u ostvarivanju ljudskih prava u svim sferama privatnog i društvenog života.

Unija poslodavaca Srbije ističe da rodna ravnopravnost treba da bude način života i rada u svim oblastima društvenog razvoja.

Želimo da se rodna ravnopravnost i položaj žena u Republici Srbiji unapredi, kako bi žene, kao i muškarci, imale jednake mogućnosti da žive, rade i napreduju i daju svoj doprinos održivom razvoju našeg društva.

Naš Zakon kaže da rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, jednake mogućnosti i prava u pristupu robama i uslugama, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, uz uvažavanje bioloških, društvenih i kulturološki formiranih razlika između muškaraca i žena i različitih interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca prilikom donošenja javnih i drugih politika i odlučivanja o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim odredbama, kao i ustavnim odredbama.

Istovremeno podsećamo na Inicijativu Unije poslodavaca Srbije kojoj smo apelovali da se u potpunosti izjednači položaj majki preduzetnica i ostalih zaposlenih žena.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *