Dan Evrope

Predstavljanje ambicioznog plana u čuvenom govoru francuskog ministra za evropske i spoljne poslove, Robera Šumana, održanom 9. maja 1950. godine, koji je pored konkretnih ciljeva usmerenih prema ekonomiji, sadržao dublju političku poruku ka stvaranju jezgra zasnovanog na saradnji i ujedno neprikosnovenoj preteči mira u jedinstvenoj Evropi, počinje bogati evropski kalendar.

Plan je postao poznat kao Šumanova deklaracija i predstavlja inicijalni dokument čijim se potpisivanjem započinju prvi koraci saradnje evropskih država u periodu nakon II svetskog rata.

U znak sećanja na Šumanovu deklaraciju, koja je označila prekretnicu u evropskoj politici, 9. maj je zvanično ustanovljen kao Dan Evrope i ove godine ga obeležavamo pod sloganom Evropa je naša kuća – bolji smo zajedno.

Sve aktivnosti u Srbiji povodom ovog značajnog datuma prati i promotivna kampanja u kojoj učestvuje Nj.E. Emanuele Žiofre, ambasador i šef  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i 20 ambasadorki i ambasadora zemalja članica EU, koji će zajedno sa građankama i građanima naše zemlje poslati poruku da je Evropa zajednička kuća.

U Srbiji će tako, u čast Dana Evrope, tokom meseca maja i juna, biti organizovano više kulturnih i privrednih događaja i susreta, i to u Beogradu, Nišu, Subotici, Kragujevcu, Užicu i Novom Pazaru. Među njima su planirani koncerti, serije razgovora sa građanima i mladima o Planu rasta, digitalizaciji i inovacijama, cirkularnoj ekonomiji, kulturnom nasleđu, ali i o kreativnim industrijama koje Srbiju stavljaju na evropsku kulturnu mapu. Značajno je napomenuti, da će povodom svog jubiljeja, Evropska unija biti glavni partner 91. međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu, na kom će svoje štandove imati zemlje članice EU.

Srbija ima nedeljivo prijateljstvo i partnerstvo sa Evropskom unijom, a Dan Evrope je pravo vreme da se pošalju poruke soldarnosti, podrške i saradnje, koje su temelji evropskog projekta i našeg puta u bolju zajedničku budućnost.

Ovaj jubilej je takođe povod da se ukaže na potrebne promene politike na nivou zajednice evropskih država, i s tim u vezi BusinessEurope, organizacija poslodavaca na nivou EU, čiji je Unija poslodavaca Srbije član, poručuje:

“Da bi ispunila potrebe društva, Evropska unija treba jake kompanije koliko i evropske kompanije trebaju jaku Evropsku uniju kako bi uspele.

BusinessEurope poziva na PREUSMERENJE u evropskoj politici, zasnovanoj na postignućima EU, sa ciljanim akcijama za suočavanje sa strukturnim slabostima koje podrivaju napore kompanija da ispune potrebe ljudi.

Promene politike, usmerene ka zdravom ekonomskom i socijalnom napretku i zaštiti životne sredine u:

  • otpornoj Evropskoj uniji;
  • energetski pristupačnim cenama;
  • boljoj i jednostavnijoj regulativi;
  • otvorenoj i na pravilima utemeljenoj trgovini;
  • mogućnostima na jedinstvenom tržištu;
  • razvoju tehnologije i talenata”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *