Da školujemo kadar koji će graditi naše ekonomije

Kako rešiti problem nedostatka radne snage na Zapadnom Balkanu –  bila je glavna tema Konferencije u organizaciji Međunarodne organizacije rada, održane u okviru Projekta Jačanje evropskog migracijskog narativa za razvoj dugoročnih aktivnosti Unije (E-MINDFUL), finansiranog od strane Evropske unije, a na kojoj su aktivno učestvovali i predstavnici Unije poslodavaca Srbije.

Iako još uvek nisu formalno članice Evropske unije, zemlje Zapadnog Balkana su neraskidiv deo Evrope i geografski i kurturološki. Stanovništvo je deo zajednice evropskih naroda. I zato svi imamo evropsku perspektivu, ali i izazove za snažniji ekonomski rast. U okolnostima današnjih brzo promenljivih demografskih trendova, u kojima dominiraju starenje stanovništva i migracije, pojavilo se pitanje nedostatka radne snage kao ključno iskušenje sa kojim se suočavaju razne profesije, poslodavci, ekonomije, čitava društva, pa samim tim i Evropa.

Cilj Konfrencije je bio da se, kroz dijalog kreatora politika, članova tripartitnih socijalno-ekonomskih saveta (predstavnika vlada, reprezentaivnih udruženja poslodavaca i sindikata) i akademske zajednice sa Zapadnog Balkana, formira sveobuhvatna slika problema manjka radne snage i njene složenosti, te diskutuje, podele viđenja i istraže inovativna rešenja ovog gorućeg problema, te na taj način otpočne sa oblikovanjem budućih politika.

Prisutni su zaljučili da je nedostatak (kvalitetne) radne snage pretnja održivosti ekonomskog sistema. Osnov za kvalitetna rešenja, kako bi se uhvatilo u koštac sa ovim problemom, je kvalitetna metodologija istraživanja koja bi trebala da da odgovor koji su to kvalitetni poslovi u koje treba investirati i omogući predviđanja nedostatka radne snage u sektorima, zanimanjima. Sledeća ključna stvar su podsticajne mere za lica koja nisu aktivna na tržištu rada,  poput žena bez veština, osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa.

Kao veoma važna istaknuta je i politika poreza za one koji se vraćaju na tržište rada, poput penzionera i drugih lica, kao i karijerno vođenje, savetovanje i profesionalna orijentacija. Naglašeno je da se kroz sve politike i zakone, mora implemetirati ideja celoživotnog učenja, koja je neophodna u društvima i privredama koje se ubrzano menjaju, kako bi zelena i digitalna tranzicija bile i pravedne.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *