Bregzit u praksi

Danas, 25. juna 2021. godine, održan je sastanak BusinessEurope članova i Maroša Šefčovića, potpredsednika Evropske komisije za odnose između institucija i planiranje politike.

Prema komentarima gospodina Maroša, čini se da UK nastavlja da otežava brže postizanje daljih dogovora i jednostrano stavlja van snage neke postignute dogovore. Kao primer je naveo odbacivanje nalepnica za obeležavanje mesa uvezenog iz EU, odnosno toga da li je namenjeno za tržište UK ili Severne Irske koja ima poseban status u trgovini sa EU na osnovu Protokola o Irskoj i Severnoj Irskoj. Poslodavačke kolege iz UK i Republike Irske su podvukle da u njihovim organizacijama postoji konsenzus da unilateralizam nije opcija i da je potrebna doza fleksibilnosti, ali da se pri tome ne smeju ugroziti interesi biznisa.

I druga pitanja muče privrednike na obe strane, kao što je prenošenje ličnih podataka iz EU u UK. Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU (GDPR), UK je nakon Bregzita postao zemlja trećeg sveta. Kao rezultat, prenošenje je dozvoljeno samo ako je nivo zaštite podataka u UK jednak nivou u EU, ali relevantnu Odluku o adekvatnosti podataka EU još uvek nije usvojila. Takođe je neizvesno da li će sudovi osporiti status adekvatnosti podataka Ujedinjenog Kraljevstva, što je izuzetno važno za preduzeća koja posluju u oblasti pružanja usluga.

Sasvim je izvesno da će EU pružiti svu podršku u ubrzavanju tekućih procesa. Gospodin Maroš je podvukao da “ukoliko UK odluči da preduzme unilateralne korake tokom narednih sedmica, EU neće biti stidljiva u pružanju svog odgovora”.

Sporazum o trgovini i saradnji između Evropske unije (EU) i Ujedinjenog kraljevstva (UK) je sklopljen u poslednjem trenutku i stupio je na snagu 1. maja 2021. godine. Uprkos višegodišnjim pregovorima i pripremama za Bregzit, jasno je da se više ne može govoriti o trgovini bez frikcija (ukupni direktni i indirektni troškovi vezani za izvršenje finansijske transakcije) što je u praksi donelo brojne probleme. U Švedskoj je, na primer, 80% članova nacionalnog udruženja poslodavaca prijavilo porast papirologije što je donelo i veće troškove. S druge strane, u Francuskoj su, na primer, za svoj profit zabrinuta posebno preduzeća u sektoru ribarstva, pošto je Sporazumom EU kvota za ribolov u UK vodama smanjena za 15% tokom prve godine njegove primene i za 2,5% svake naredne godine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *