Bezbednost i zdravlje na radu -prilagođavanje posla zaposlenom i svakog zaposlenog njegovom poslu

Interes društva je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu i da se neželjene posledice spreče, odnosno svedu na najmanju moguću meru, i ostvare uslovi rada u kojima će zaposleni imati osećaj zadovoljstva pri obavljanju profesionalnih zadataka kod poslodavca. Za ostvarivanje ovog cilja, neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju i povezivanje svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou, a ponajpre socijalnih partnera – reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije i institucija Republike Srbije, kao i interakcija sa odgovarajućim organizacijama na međunarodnom nivou.

Međunarodna organizacije rada je donela odluku da se bezbednost i zdravlje na radu svrstaju u petu kategoriju fundamentalnih prava i principa u okviru Deklaracije o temljenim principima i pravima na radu (1998), a naš Ustav proklamuje jemstva bezbednosti i zdravlja na radu i garantuje svakom licu pravo na poštovanje dostojanstva ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu. Ženama, omladini i osobama sa invaliditetom, omogućavaju se posebna prava bezbednosti i zdravlja na radu i posebni uslovi rada, u skladu sa zakonom.

Godina dana od dana stupanja na snagu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je prilika da podsetimo na novine koje ovaj propis donosi, kao i na činjenicu da će se isti primenjivati u punom kapacitetu, nakon donošenja podzakonskih akta, odnosno od 8. maja 2025. godine.

Ključne zakonske novele su sadržane u prepoznavanju pojma instituta rada od kuće i rada na daljinu, obavezi obuke u oblasti bezbednosti (kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja; premeštaja na druge poslove; prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad; kod promene radnog procesa), te periodičnim obukama za bezbedan i zdrav rad zaposlenog, preventivnim merama za visokorizične poslove, lekarskom pregledu zaposlenih, obaveznom osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti, ali i većoj nadležnost inspekcija i pooštrenoj kaznenoj politici. Jedna od važnijih novina je svakako i podizanje kompetentnosti stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, kroz obavezu obnavljanja licence na svakih pet godina, kako bi se obezbedila kontinuirana edukacija i usavršavanje ovih lica.

Zakonskih novina ima dosta te ukazujemo da je najvažnije to da će poslodavci morati da omoguće mnogo veći nivo bezbednosti na radu. Sa druge strane, i sami radnici će morati da primenjuju zaštitne mere.

Unija poslodavaca Srbije će o svim budućim aktuelnostima u vezi sa ovom temom blagovremeno informisati poslodavce kroz različite sadržaje i edukacije.

Republika Srbija je prepoznajući značaj sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, ustanovila 28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, kao Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

Dan bezbednosti i zdravlja na radu i ove godine je obeležen uz dodelu nacionalnih priznanja u okviru tradicionalnog takmičenja, organizovanohg od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa socijalnim partnerima – reprezentativnim sindikatima i Unijom poslodavaca Srbije.

Dobitnici nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2023. godinu, kojima ovim putem još jednom čestitamo, su:

Povеlja 28. аpril, prеko 251 zaposlеnog:

 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA DOO NOVI SAD
 • ZF Serbia d.o.o. Pančevo
 • TETRA PAK PRODUCTION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 • PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GUMA TIGAR TYRES, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIROT
 • MTU Maintenance Serbia d.o.o. Nova Pazova
 • Atlantic Štark d.o.o. Beograd;

Povеlja 28. аpril, od 51 do 250 zaposlеnih:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću STEEL PRODUCT AND PROJECT Konjevići
 • PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HVAC OPREME TERMOVENT KOMERC DOO
 • BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
 • ČIP DOO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU TERMOTEHNIČKIH I RASHLADNIH SISTEMA I
 • PROCESNE OPREME PROKUPLJE;

Povеlja 28. аpril, do 50 zaposlеnih:

 • Privrеdno društvo za prеradu i promеt METALURG doo Prokupljе
 • PREDUZEĆE ZA VAĐENJE I PRERADU KAMENA, PROMET I USLUGE KORMANPUT DOO, KORMAN
 • KartoRama doo Beograd;

Plakеta 28. аpril:

 • Dr Maja Milošеvić;

Pohvalnica 28. аpril:

 • Violеta Rakić, Atlantic Štark d.o.o. Beograd
 • Gordana Vasojеvić, MTU Maintenance Serbia d.o.o. Nova Pazova
 • UDRUŽENjE ZAŠTITE NA RADU – ŠID.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *