Bespovratna sredstva za podsticanje preduzetništva

Ministarstvo privrede je u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije  raspisalo tri javna poziva u okviru kojih će se privrednim subjektima staviti na raspolaganje 600 miliona dinara bespovratnih sredstava namenjenim za podsticanje preduzetništva. 

Sredstva se dodeljuju kroz tri programa podrške: za razvojne projekte, započinjanje poslovanja i podršku ženama preduzetnicama i mladima.

Programi se realizuju kao kombinacija bespovratnih sredstava koja čine 20% investicije, odnosno do 30%  za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i kredita Fonda za razvoj.

Pravo da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa. Javni pozivi  će biti otvoreni do utroška sredstava.

Sredstva opredeljena programom privrednici mogu koristiti za:

• kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

• kupovinu novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

• trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

• nabavku softvera i računarske opreme.

• za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Obezbeđena sredstva za programe podsticanja preduzetništva u 2022. godini iznose 350 miliona dinara bespovratnih sredstava, od toga je 150 miliona dinara opredeljeno za početnike u poslovanju, dok je za podršku ženama preduzetnicama i mladim preduzetnicima do 35 godina starosti početnicima u poslovanju opredeljeno 100 miliona dinara bespovratnih sredstava. Sve informacije sa pratećom dokumentacijom za ove programe dostupni su na sajtu Ministarstva privrede na sledećem linku

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *