BESPLATNI KURS KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

Ove jeseni, u Centru za obrazovanje „Đuro Salaj“ u Beogradu, Nemanjina 28, organizujemo

                                  

PRVI BESPLATNI KURS

 

u oblastima:

 

KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

POSLOVNE KORESPONDENCIJE NA EGLESKOM JEZIKU

OSNOVNIH PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

  

Obezbedite svoje mesto na vreme!

 

Način na koji komunicirate utiče na odnose sa ljudima, na status koji imate u vašoj poslovnoj organizaciji, pa čak i na to koliko benifita ostvarujete ili ne ostvarujete u svakodnevnim situacijama.

 

Da biste poboljšali svoju konkurentnost i konkurentnost sistema u okviru kojeg radite, neophodno je da svoja znanja i veštine svakodnevno nadograđujete. Veština komunikacije, javni nastup, prezentacijske veštine, razvijanje pregovaračkih sposobnosti, rešavanje konflikata, jesu mogućnost da na najbolji način predstavite sebe i organizaciju u kojoj radite. Osim ovoga, na intenzivnoj jednomesečnoj obuci videćete i kako možete prenositi poruke korišćenjem modernih tehnologija i saznaćete o prednostima korišćenja interneta i društvenih mreža u poslovne svrhe. Naučićete takođe osnove uspešnog marketinga i odnosa sa javnošću, te kako da organizujete poslovne sastanke i druge događaje. Ovladaćete osnovama poslovne korespondencije na engleskom jeziku (usmena i pisana), koja će vam omogućiti vođenje kvalitetne komunikacije sa klijentima, poslovinim partnerima, izradu prezentacija, učešće na sastanicima, seminarima i sl. Bićete u prilici da se upoznate sa elemenatima/formom poslovnog pisma i osnovnih akata, sa osnovnim pravima i obavezama iz radnog odnosa i dr.

 

Jedino razvijanjem koncepta celoživotnog učenja i upoznavanja sebe možete prevazići granice koje postoje u vama i u svetu koji vas okružuje. Postanite deo projekta „Nova znanja – novi pristup“, učešćem na jednomesečnom intenzivnom kursu tokom meseca oktobra 2017. koji se zajednički sprovodi od strane Unije poslodavaca Srbije i njene članice Centra za obrazovanje „Đuro Salaj“.

Svi učesnici Kursa dobijaju pisani materijal i sertifikat o učešću.

Predavači

Profesori engleskog jezika škole stranih jezika „Đuro Salaj“ i stručnjaci u oblasti komunikacijskih veština i radnog zakonodavstva Unije poslodavaca Srbije

 

Termini

I grupa: ponedeljak i sreda od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 2. oktobra)

II grupa: utorak i četvrtak od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 3. oktobra)

 

Uslovi za učešće na Kursu

Tražimo kandidate koji su:

  • zaposleni na poslovima tehničkog sekretara, sekretara-korespondenta, poslovnog sekretara kod poslodavaca i sl.
  • u prilici da prisustvuju časovima koji se organizuju
  • imaju osnovno znanje engleskog jezika (nivo A2B1)
  • mogu da odvoje 7 sati tokom svake nedelje trajanja kursa (svaki ponedeljak i sreda, odnosno utorak i četvrtak mesca oktobra, u terminu od 15.00 – 18.30 časova)

Prijavite se na mejl: luka.sakic@poslodavci.rs ili putem tel. 011 3160 248; 064 64 103 72

Unija poslodavaca Srbije

Centar za obrazovanje Đuro Salaj

 

 

za Uniju poslodavaca Srbije

Svetlana Budimčević

rukovodilac Sektora za opšte, pravne i poslove ljudskih resursa

Unija poslodavaca Srbije/Serbian Association of Employers
Kontakti / Contact details:
Adresa/Address: Stevana Markovića 8

11080 Belgrade, Serbia
Tel/Phones:           + 381 11 31 60 248
Fax:                         + 381 11 26 10 988
E-mail:                   s.budimcevic@poslodavci.rs
Web address:       www.poslodavci.rs

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *