Agenda dostojanstvenog rada kao putokaz održivog razvoja Srbije

Danas, 7. oktobra, Unija poslodavaca Srbije, kao socijalni partner i društveno odgovorna organizacija, se priključuje obeležavanju Svetskog dana dostojanstvenog rada.

Kvalitetno zapošljavanje i dostojanstven rad su ključni elementi za dostizanje pravedne globalizacije i borbe protiv siromaštva.

Dostojanstvo ličnosti na radu zaštićeno je nacionalnim pravom, ali i mnogim međunarodnim dokumentima.

O poštovanju dostojanstva ličnosti na radu, Ustav RS govori u odredbama člana 60. u okviru kojih se jemči pravo na rad, vezujući za pojam dostojanstva bezbedne i zdrave uslove rada, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. Ova prava su neotuđiva i njih se niko ne može odreći.

U Srbiji se Agendi dostojanstvenog rada MOR-a pretežno pristupa iz perspektive zaposlenih (radnika). Ipak, moramo istaći da je ona sine qua non i za poslovni sektor kada je u pitanju podsticanje konkurentnosti i produktivnosti koje vode održivom razvoju, te da smo svesni promene paradigme u ljudi, a ne resursi.

Nacionalni dijalog i proklamovanje Agende dostojanstvenog rada iz obe perspektive dovodi do najboljih mogućih odgovora na tehnološke promene, digitalnu transformaciju i stvara dodatu vrednost. Agenda podstiče kreiranje novih poslovnih modela koji su od vitalnog značaja za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Sveobuhvatna primena Agende je siguran put za pravednu tranziciju i pozicioniranje Srbije u industriji 4.0 koja zavisi od znanja i ljudskog potencijala.

U svetlu današnjeg dana, podsećamo da je Unija poslodavaca Srbije, kroz konsenzus sa Vladom RS i reprezentativnim sindikatima, usvojila Program dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju 2019 – 2022. Ovaj program daje smernice za saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada, a ima za cilj otvaranje novih radnih mesta, garantovanje prava na radu i promovisanje socijalnog dijaloga kao ključne komponente ekonomske i socijalne politike u cilju dugoročnog održivog razvoja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *