7.oktobar – Svetski dan dostojanstvenog rada

U okviru svih svojih aktivnosti  koje za cilj imaju bolje uslove poslovanja i zastupanje interesa poslodavaca, Unija poslodavaca Srbije promoviše inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve.

Unija poslodavaca Srbije, kroz svoju misiju i aktivnosti, kao odgovoran socijalni partner, nastoji da doprinese sprovođenju i razvoju ljudskih prava i međunarodnih standarda rada, a prvenstveno onih koji se odnose na dostojanstvo na radu i temeljna prava radnika – zabranu prisilnog rada i rada dece, slobodu udruživanja, prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje, zabranu svih oblika diskriminacije, rodnu ravnopravnost, odnosno ravnopravnost polova i ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima, jednako nagrađivanje za jednak rad i rad iste vrednosti i drugih prava.

Dostojanstven rad je jedan  od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *