4. marta stupa na snagu Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pripremila je novi Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Pravilnikom se propisuju  postupak i rokovi preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

Poslodavci i pravna lica kojima su izdate licence po osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *