31. mart – rok za dostavaljanja finansijskih i statističkih izveštaja

Pravna lica, odnosno preduzetnici, dužni su da dostave svoje redovne godišnje finansijske i statističke izveštaje, kao i drugu potrebnu dokumentaciju za 2022. godinu, Agenciji za privredne registre, najkasnije do 31. marta ove godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske dužna su dostave APR redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu, najkasnije u roku od tri meseca od datuma bilansa, i to za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja,

Pravna lica, odnosno preduzetnici, koji nisu imali poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, umesto redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavljaju APR izjavu o neaktivnosti, koja se odnosi na izveštajnu godinu, najkasnije do 31. marta naredne godine.

Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu udruženja, zadužbine i fondacije su u obavezi da Registru finansijskih izveštaja koji vodi Agencija za privredne registre, do 31.03.2023. godine, podnesu redovan godišnji finansijski izveštaj ili izjavu o neaktivnosti za prethodnu 2022. godinu.

Nepoštovanje propisanih obaveza predstavlja privredni prestup, za koji je predviđena novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 za pravno lice, odnosno novčana kazna od 20.000,00 dinara do 150.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu. Kada su u pitanju preduzetnici, novčana kazna za ovaj prekršaj je od 100.000 do 500.000 dinara.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *