Turističkom sektoru potrebna kvalitetnija i snažnija saradnja sa obrazovnim sistemom

Na dvodnevnoj radionici identifikovane su ključne prepreke i barijere za razvoj turističkog sektora. Na osnovu ovih informacija koje su prikupljene od svih zainteresovanih strana, u Uniji poslodavaca Srbije biće formiran nacrt strategije razvoja turizma. Ovaj dokument će kasnije biti upotrebljen za pokretanje formalnih inicijativa ka kreatorima zakona, ekonomske politike Srbije i svih drugih segmenata koji čine okvir za poslovanje u hotelijerstvu i turizmu.

Continue reading