Struja da poskupljuje kontrolisano i uz blagovremenu najavu

Ovakav zaključak upućen je sa današnjeg Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta. Ranije je iz Socijalno-ekonomskog saveta pokrenuta inicijativa za regulisanje cene struje za privredu, posle čega je usledila reakcija Vlade Srbije i odluka o odlaganju za mesec dana primene novih ugovora o skupljoj električnoj energiji.

Continue reading

Regionalna konferencija European Training Foundation -ETF

Na konferenciji su pokrenute diskusije o tipovima interakcija između tržišta rada, ljudskog kapitala i mobilnosti radne snage na osnovu nalaza studija ETF-a o regionu i državama. Takođe pokrenuta je debata o preduzetim politikama između nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera kao i o mogućim rešenjima za prevazilaženje problema.

Continue reading