Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, olakšice po osnovu poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica

Zakonom o porezu na dohodak građana povećan je neoporezivi deo zarade za 1000 dinara tako da sada iznosi 16300. Kada je reč o fiskalnom rasterećenju privrede smanjena je stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje sa 26% na 25,5%, odnosno umanjen je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca  sa 12% na 11,5% Ove izmene se primenjuju se na sve isplate od 1. januara 2020. godine.

Ova umanjenja jesu mala, ali svakako treba pozdraviti Odluke Vlade Republike Srbije da konačno relaksira poreska opterećenja i uvaži inicijative Unije poslodavaca Srbije. Ovo je tek  prvi korak i dalja nastojanja idu i pravcu toga da porezi i doprinosi na zarade budu značajno niži.  Kada je reč o malim privrednim sistemima ove poreske olakšice neće u velikoj meri uticati na njihovo poslovanje, a cilj je da upravo oni smanje troškove poslovanja, povećaju obim poslovanja i otvore nova radna mesta. Kada je reč o velikim privrednim sistemima, procenti poreskog rasterećenja jesu niski, ali će njihove uštede biti milionske.

Ove olakšice su izdejstvovane kroz pregovore koje smo vodili u okviru Socijalno ekonomskog saveta zajedno sa predstavnicima Vlade i sindikata o visini minimalne cene rada u septembru. Već tada se znalo da će biti određenih poreskih rasterećenja za poslodavce, ali će se na umanjenju poreza i doprinosa i dalje raditi jer je to jedna od stalnih inicijativa Unije poslodavaca Srbije. Članovi Unije poslodavaca Srbije  smatraju da je neophodno uticati na smanjenje visokih troškova poslovanja kako bi se dugoročno obezbedio rast zarada u privatnom sektoru, ali i kako bi se smanjila neformalna ekonomija i šteta koju imaju od nelojalne konkurencije.

Tokom decembra je usvojena još jedna inicijativa Unije poslodavaca Srbije a koja se odnosila na produženje roka člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je dao mogućnost  poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima pod određenim uslovima da ostvaruju pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Ova poreska olakšica je produžena do 31.12.2020. godine i  značajna je jer omogućava da privrednici lakše podnesu teret javnih  prihoda, bar u prvim mesecima po prijemu novih zaposlenih. Poslodavci su u nekim ranijim periodima ocenili ovu poresku olakšicu kao vrlo uspešnu i ocenili da ima veliki uticaj  na novo zapošljavanje posebno u mikro, malim i srednjim privrednim društvima. Koristi od ove olakšice su imali kako poslodavci, tako i oni koji su dobili mogućnost da zasnuju radni odnos.

Imajući u vidu ekonomske prilike i tržište na kom posluju, poslodavci imaju velika očekivanja i od novih poreskih podsticaja od kojih je značajno pomenuti oslobađanje poreza i doprinosa po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica počev od 1.januara 2020.  Novododati član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuju oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za PIO po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica u naredne tri godine, dakle zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. i to  za zarade isplaćene u 2020. godini oslobođenje se odnosi na 70% poreza i 100% doprinosa za PIO te na zarade isplaćene u 2022. godini oslobođenje se odnosi na 60% poreza i 85% doprinosa za PIO.

Uslov za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica za period od 1. januara do 30. aprila 2020. jeste da lice nije imalo status zaposlenog u periodu od 1.januara do 31.decembra 2019. godine. i uključuje i preduzetnike dok uslov za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica za period od 1. maja do 31. decembra 2020. jeste da lice nije imalo status zaposlenog ali ni status preduzetnika u periodu od 1.januara 2019.godine do 30.aprila 2020. godine.

Poslodavac stiče pravo na oslobođenje zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem pod uslovom da povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

U skladu sa članom 21d. Zakona o porezu na dohodak građana, poslodavac – pravno lice, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novo zaposleno lice, a u skladu sa članom 21đ. Zakona o porezu na dohodak građana novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.   Pravo na poresko oslobođenje za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, u skladu sa članom 21e. Zakona o porezu na dohodak građana može da ostvari i novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost.

U potpunosti se menjaju pravila o utvrđivanju iznosa paušalnog prihoda tako da će se postupak utvrđivanja paušalnog prihoda u celosti automatizovati. Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa možete pogledati ovde

Unija poslodavaca Srbije je sredinom decembra za članove organizovala savetovanje sa Ministarstvom finansija kako bi iz prve ruke dobili korisne informacije i kako bi se bolje upoznali sa novim izmenama fiskalnih zakona i poreskim olakšicama.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *