Заштитимо запослене који раде на високим температурама

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ

С обзиром на врели летњи талас у читавој Европи, па и у Србији,  социјални партнери Савез самосталних синдиката Србије и Унија послодаваца Србије подсећају послодавце и запослене да обављање радних активности треба прилагодити условима високих температура. Поштујући релевантне правне стандарде и процедуре, ризик по здравље при раду на високим температурама свешћемо на најмању могућу меру.

Подсећамо на обавезу поштовања Закона о безбедности и здрављу и раду, посебно на дужност послодавца да Актом о процени ризика узме у обзир и ризике по здравље запослених који раде на отвореном при високим температутрама. Мере које су послодавци дужни да примењују у таквим условима подразумевају честу замену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде, простора где запослени могу да се склоне од сунца и расхладе, обавезно давање информација о опасностима по здравље због излагањa високим температурама, упознавање запослених са симтомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање пружања прве помоћи уколико дође до здравствених проблема и друго.

Управа за безбедност и здравље на раду при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања израдила је и посебне Смернице са циљем да се помогне послодавцима и запосленима, нарочито при обављању рада на отвореном при високим температурама, изнад 360C, како би се ризик по здравље смањио на најмању могућу меру.

Поштујући све наведено, омогућавамо уобичајено обављање радних процеса, али оно што је наjбитније – смањујемо ризик по здравље запослених.

Савез самосталних синдиката Србије

Унија послодаваца Србије

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *