Diskusija o zakonu o dužnoj pažnji

Danas je održan skup na temu primene novog nemačkog Zakona o dužnoj pažnji i obaveza koje donosi za Nemačke kompanije, koje deo obaveza prenose na svoje dobavljače, sto znači i kompanije iz Srbije koje su u tim lancima dobavljača.

Continue reading